Ontdek jouw digitale strategie (in onze 3 stappen)

(Digitale) Strategie

Sander Beek

Digital Strategist

Sander Beek

Digital Strategist

Je hebt er geen of er lang niet meer goed naar gekeken. Best begrijpelijk. Een digitale strategie opstellen is gewoon veel werk. Toch? Eigenlijk valt het reuze mee, en het is eeuwig zonde om niet te doen. Dit is hoe wij zo’n online strategie efficiënt en actionable ontwikkelen, Exitable style: mét concrete voorstellen voor digitale oplossingen als resultaat, in 3 stappen.

“It’s really time to ride the digital wave.” - Blue Monkee (onze Ierse collega’s)

Of je nu in Ierland, de Randstad of Limburg zit: ze hebben gelijk. De digitale golf is gewoon niet meer te missen. Je moet effectief online aanwezig zijn, met strategie en actieplan. Op het strand zitten wachten tot de golf voorbij komt, werkt niet (meer). Doe je dat, dan mis je hem genadeloos. Je moet in het water liggen, voorbereid, de elementen ingeschat, om met de juiste timing op de juiste golf te springen – en hem vervolgens over het hele digitale landschap af te surfen, langs alle concurrentie die op het strand liggen te wachten, rechtstreeks richting jouw wachtende klantgroep. ?‍♀️

Het is een beeldende vergelijking natuurlijk. Bedoeld om je een idee te geven van het effect van een doordachte digitale strategie. Wacht je op het strand – geen enkele digitale actie ondernemen – of spring je onvoorbereid het water in – ondoordacht digitale actie ondernemen – dan kun je groei vergeten, of verzuip je onverbiddelijk. 

Wil je liever nieuwe en betere klanten en klantrelaties, dan heb je echt een actieplan nodig voor je online aanwezigheid. En laten we toegeven: online aanwezigheid is tegenwoordig gewoon aanwezigheid. Ben je digitaal niet actief, dan loop je in de meeste branches en sectoren achter. Dan ben je niet eens in de buurt van die golf. 

Een goede strategie – digitale strategie dus – helpt je verder. Het helpt je aan nieuwe klanten en betere klantbinding, maar het helpt ook jezelf. Met een goede strategie maak je het namelijk makkelijker voor de afdeling marketing om de juiste content naar buiten te brengen op het juiste moment, vanuit jullie eigen organisatie DNA en gericht op die ideale klantgroep(en). Zodat je de juiste advertenties hebt lopen, met het juiste effect. De juiste e-mailcampagne, landingspage, site inrichting, Facebookberichten, SEO aanpak, app, artikelen en andere content. Want een strategie is een manier om je gestelde doelstellingen te halen. Dat is niet direct een enkel product, maar juist die perfecte mix van middelen. Alles om die juiste digitale golf te surfen, op het juiste moment, in de juiste richting. ?

Waarom je (nog) geen (goede) strategie in actie hebt

Klinkt allemaal heerlijk, natuurlijk. Een aanpak om je rechtstreeks aan nieuwe en betere klanten te helpen. Toch is de kans groot dat je zo’n digitaal actieplan nog niet in werking hebt. Of je hebt er wel eentje liggen, maar die is niet bepaald secuur uitgewerkt, of er is niemand die er naar kijkt in de praktijk, of hij dateert uit eind 2017. 

In alle gevallen: heb je weinig tot niks aan. 

Wat weer resulteert in het laten liggen van het inrichten van een goede digitale strategie. Niemand kijkt er toch naar en na een maand is de hele afdeling het zelfs weer vergeten. Bovendien heb je meer dingen te doen, dus waarom tijd en energie steken in het opzetten van zo’n plan? 

Omdat – als je het goed doet – zo’n plan wél resultaat oplevert. Het laat je zien wat je nodig hebt, wat je klant nodig heeft, wie je moet bereiken en hoe. Het behaalt concrete KPI’s en levert kant-en-klare concepten op. Zo’n plan is ingericht om er actief mee bezig te blijven, en er alles uit te halen, in plaats van te liggen stofhappen in de (digitale) archiefkast. Ziet er misschien anders uit dan in jouw oude schoolboeken, maar geloof ons: het werkt.

En boven alles: een strategisch online plan snel en efficiënt inrichten, is best te doen naast al je andere werk. Kwestie van de juiste stappen kennen om die strategie op te zetten. En vooral een kwestie van beginnen, bij het begin. Want, klinkt ons (UX) credo:

“Getting started is more important than being right.”

En zo is het. Van start dus! Met stap 1. En dan stap 2 en 3 die daar automatisch uit rolt… (Yes, zo simpel is het.)

Onze online strategie aanpak onthuld

Als het even kan, werken we niet zonder. Het inrichten van een digitale strategie met klanten is wat ons betreft een noodzakelijkheid, om echt goed aan de slag te kunnen. Zonder zit je namelijk maar wat te spartelen, terwijl je de digital wave wil surfen natuurlijk. ?‍♂️

Dat doen we door eerst de juiste golf – of golven – voor je uit te zoeken en je daarna met de juiste gear en technieken op weg te sturen. Vertaald: we bepalen samen met jou wat de beste digitale strategie is voor jouw wens, behoefte, probleem – passend bij jouw online product of platform én klanten, om concreet resultaat te boeken.

Dat kan een nieuwe marketingstrategie zijn, een advertentiecampagne, een betere website of ander nieuw concept of product. Afhankelijk van jouw kaders en onze gezamenlijke ontdekkingen, in wat wij de “discovery fase” noemen. Een letterlijke ontdekkingsreis, om te verkennen en direct te definiëren wat jouw organisatie en klant online nodig heeft, binnen jouw grenzen van tijd, budget en wensen.

De discovery is onze stap 1. Daarop volgt de define fase, met als laatste halte: concreet resultaat om mee aan de slag te gaan. 

Wat we namelijk doen om jou aan de ideale online strategie te helpen, is er vol in duiken – “getting started” – om direct met concrete digitale oplossingen te komen die meetbaar en schaalbaar zijn, om snel te zien wat werkt. The whole package dus, dankzij ons team van strategische en analytische marketeers, designers én developers. “Being right” is wat volgt: precies de juiste aanpak te pakken hebben.

Een echte UX aanpak, volgens het “design, build, launch, test” principe:

build-launch-data-idea

En dat doen we in deze 3 stappen:

 1. Het probleem of de vraag achterhalen waarmee jouw organisatie (ongemerkt) kampt. Discover. 
 2. Meetbare digitale oplossing(en) bedenken en valideren, van campagne tot site. Define. 
 3. Die oplossing(en) ontwikkelen, lanceren, testen en doorontwikkelen.
  Result.

Snel en effectief, met meteen een concreet concept en actionable resultaat. Niets besteden we uit, want we hebben alle kennis en vaardigheden in ons eigen team zitten. Dat is onze directe digitale strategie – Exitable style – in 3 fases. 

Stap 1: Discover

De “begin” fase. Tijd om er in te duiken. Samen om tafel om direct de ontdekkingstocht te beginnen. Hoe concreet of vaag je behoefte ook is, deze is noodzakelijk om te zien of dit echt de beste richting is voor jouw bedrijf en klant. 

Geen ontdekkingstocht met een vage aanpak of filosofische aannames. We duiken meteen de data in, doen de nodige research en nemen dat mee in actieve gezamenlijke workshops. Je collega’s en jij – als organisatie en branche deskundige – en mijn collega’s en ik – als digital marketing strategie experts: de ideale combo voor de beste strategie. 

Hoe dat eruit ziet?

Voordat we aan de slag gaan, doen we een nulmeting. Hierin wordt de status quo van je online communicatie onder de loep genomen, door onder andere een grondige statistieken analyse en gedegen UX research.

We bekijken in deze fase de huidige statistieken van je online communicatiemiddelen. Wat zijn de prestaties nu? Wat gaat er goed? En waar liggen kansen? Hieruit worden alvast conclusies en lessen getrokken.

In het kader van niet alleen denken vanuit jezelf, maar minstens zozeer vanuit de klant, is er de UX research. We testen je online middelen op werking en gebruiksvriendelijkheid. Hoe zijn verschillende functionaliteiten uitgewerkt? Waarom? Kunnen we hier iets van leren om in het verdere proces eerdere valkuilen uit de weg te gaan, of eerdere slimmigheden te behouden? Om compleet antwoord op die vragen te krijgen, werken we met user tests. Die user tests hebben we in meerdere vormen en maten - passend bij het vraagstuk.

Dus, eerst onze analyse, door:

 • Statistieken uitpluizen.
 • Data bekijken.
 • UX research doen.
 • User interviews houden.

En dan samen in actie, door bijvoorbeeld:

Stap 2: Define

We zijn een stuk wijzer. Het werkterrein is verkend, alles is in kaart gebracht, en we weten nu waar we mee werken. De basis van elke ontdekkingsreiziger. Tijd om de zaken concreet te maken: naar wie werken we toe (doelgroep), waar werken we naartoe (doel), hoe werken we daar naartoe (middelenstrategie) en wat hebben we daarvoor nodig (productconcept)? 

Laat het definiëren beginnen!

Het einddoel van deze fase – een concreet concept van dé digitale oplossing – bereiken we door eerst te definiëren:

 • Wie de doelgroep is. Bijvoorbeeld te definiëren via de uitkomst van een UCDC sessie uit stap 1.
 • Wat de doelstellingen zijn. Afgekaderde en meetbare KPI’s, door de vraag te stellen “Waar kunnen we aan afleiden dat we onze doelen behalen en onze doelgroepen bereiken (of niet)?”.
 • Wat de beste middelenstrategie is. Vanuit de content-first gedachte bepalen we welke inhoud we waar tonen aan welke doelgroep: de content-structuur.
 • Welk meetplan daarbij hoort. Een praktisch document met concrete meetpunten voor het concept. De meetlat voor de digitale oplossing, zodra die online is.

De strategie heeft vorm gekregen. Maar daarmee is de ontdekte digitale oplossing er nog niet. Eerst moet er een conceptversie komen. Van abstracte strategie naar concrete features. Wat moet de digitale oplossing zijn? Wat moet hij doen? Hoe moet hij werken? Wat moet hij daarvoor kunnen? Wat (nog) niet?

De functionaliteiten met de hoogste prioriteit worden vervolgens volledig uitgeschreven, zodat je een realistische indicatie hebt van de impact, en de oplossing ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Die concept-oplossing onderwerpen we daarna direct aan user tests om het idee te valideren. Werkt het? Dan is het klaar om als eerste versie gebouwd te worden, en live te gaan! Want zo verzamelen we die waardevolle data, waarmee we meer inzicht krijgen, en verder kunnen met de optimalisatie. Cirkeltje rond en nog een keer! 

Yes, we praten niet alleen in onze digitale strategie; we doen meteen, voor snel resultaat. “Design, build, launch, data…” – weet je nog? 

 • Design: stap 1
 • Build: stap 2
 • Launch: stap 3
 • Data: stap 4 

Stap 3: Result

Wat je krijgt zodra je onze digitale strategie doorlopen hebt, is een concrete oplossing, zoals beloofd. Dat betekent dus geen abstract verhaal, dat je vervolgens in de kast kunt leggen voor stofhapperij. Met concreet bedoelen we écht concreet. Jouw perfecte mix om jouw doelen mee te behalen. Dat kan een tastbaar digitaal product zijn, of een perfecte planning die je zo verder op kunt pakken. 

Een product in de eerste volledig kernachtige versie, om te zien – en meten! – wat het doet voor jouw publiek. Design, development en marketing heeft nog geen uitgebreide tijd gehad, maar precies genoeg om jouw oplossing te vinden en neer te zetten. Allemaal binnen onze eigen kantoormuren, met korte lijntjes en snelle schakeling. 

We noemen dat het Minimum Viable Product (MVP). Het komt uit de development wereld en het werkt fantastisch; volledig volgens die compacte design - build - launch aanpak. Je bouwt je strategie op – design – bouwt met minimale tijd en investering aan de kernversie van de digitale oplossing die daaruit voorkomt – build – en lanceert het direct: launch

Want resultaten; die kun je alleen maar meten wanneer je je digitale strategie daadwerkelijk implementeert. Pas dan kun je zien wat gebruikers er mee doen. Of je er daadwerkelijk die klanten mee verzamelt en binding vergroot. Of niet, en je een en ander moet aanpassen in je benadering. Of toevoegen, op basis van de backlog (de lijst met middelen of functionaliteiten die in eerdere fases geen prioriteit hebben gekregen maar die wel je succes kunnen verbeteren). 

Verder leveren alle voorgaande stappen je meer interessante zaken op:

 • De MVP, die nu live is om te testen en verbeteren.
 • De backlog, om je MVP verder te verbeteren en uit te bouwen tot alle middelen in jouw perfecte mix optimaal hun rol innemen 
 • Je digitale strategie, die vanaf nu in werking blijft doordat je je MVP blijft meten en doorontwikkelen.
 • Een DNA document van de organisatie, de mensen, de doelen, doelgroepen en digitale product(en). 
 • Een waardepropositie van je organisatie en product
 • Een dedicated Exitable team die jouw organisatie van binnen en buiten leert kennen en op design, development én marketing voor je klaar staat

Je vroeg om een digitale strategie, je kreeg de hele rambam, zodat je er ook écht iets aan hebt en de digitale wereld steeds een beetje mooier wordt. Dat is online strategisch werken, Exitable Style. Ontdekkingsreis: geslaagd. Golf: gesurft.

Dus, klaar voor een actionable strategie? Neem contact met ons op!

Excited?

Ons eerste gesprek is sowieso vrijblijvend - en we garanderen dat je op z’n minst met flink wat inspiratie op zak wegloopt. Zin in koffie?