Succesvolle burgerparticipatie voor Reinigingsdiensten Rd4

(Digitale) Strategie

Maikel Janssen

Team Lead

Maikel Janssen

Team Lead

Burgerparticipatie: voor iedere (semi-)overheid of ambtelijke organisatie geen onbekende term. Vanaf 2022 wordt het een vereiste om burgers te betrekken bij beleidsplannen. Logisch, want die plannen gaan de burger direct aan. Reinigingsdiensten Rd4 stond daarom te popelen om ermee aan de slag te gaan. Samen hadden we als doel digitaal succes te halen uit een enquête rondom het nieuwe grondstoffenbeleid. En met resultaat: meer dan 10.000 inwoners uit 10 Zuid-Limburgse gemeenten delen hun ideeën over het nieuwe grondstoffenplan!

Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afvalstromen van 10 gemeenten in Zuid-Limburg. Hoewel we er allemaal vanuit gaan dat ons afval opgehaald wordt, gaat dat niet zonder goed beleid. Binnen de gemeenten waarin Rd4 actief is wordt al jaren gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het stimuleren van het scheiden van afval en grondstoffen. Wat er mede voor gezorgd heeft dat in 2020 de doelstellingen om restafval te verminderen grotendeels behaald zijn. Een opgave die zonder de inzet van burgers nooit tot een succesvol einde gekomen was. 

De doelstelling

Maar... er ligt een nog grotere opgave in het verschiet. Een ambitie om in de toekomst zo'n 75% van de totale hoeveelheid afval dat vrijkomt uit huishoudens te recyclen. Een opgave die om ideeën van de bewoners zelf vraagt. En met dat vraagstuk hielpen wij Rd4: hoe kunnen we middels een online enquête de burgers dusdanig betrekken om zo de benodigde input te vergaren.

Digitale enquête uitgezet

Daarvoor werd een digitale enquête uitgezet die bestond uit een tiental vragen. Hierin werden bewoners bijvoorbeeld gevraagd naar wat zij denken nodig te hebben om de genoemde doelstelling te behalen. 

Succesvolle respons

En wat een ongekend succes is het geworden: de enquête werd meer dan 10.000 keer ingevuld! Dat niet alleen, meer dan 5.000 burgers hebben zelfs aangegeven om in de komende jaren mee te willen denken over het grondstoffenbeleid. Ze gaven hun contactgegevens aan Rd4 om in de toekomst ook benaderd te worden voor het geven van hun input.

Het eerste burgerparticipatietraject dat we samen mochten realiseren was dus niet alleen een daverend succes, maar biedt ook vruchtbare grond voor burgerparticipatie in de toekomst.  

Een goudmijn aan input 

Uit de reacties kwam waardevolle input voor Rd4. Door de gegevens goed te analyseren (en daar zijn we nog steeds mee bezig), krijgt Rd4 echt inzicht in wat er al goed gaat en waar Rd4 nog kan verbeteren en/of de burger ondersteunen. 

Zo gaven de respondenten in grote aantallen aan meer uitleg over de afvalstoffenheffing te willen. Ook was er vraag naar meer tips over het nog beter scheiden van afval. Mooi om te zien is ook dat burgers niet alleen om hulp vragen, maar ook mee willen denken: er kwamen inspirerende ideeën binnen om kringloop te stimuleren waarbij producten en materialen hergebruikt kunnen worden.

Een waar goudmijntje aan informatie voor Rd4, die nu hun communicatie naar de burger nog beter kan afstemmen op hun wensen. En hun eigen bedrijfsvoering en diensten kan doorontwikkelen, geïnspireerd door de input van de respondent. 

Hulp bij burgerparticipatie? 

Exitable hielp eerder Provincie Limburg al bij een burgerparticipatietraject rondom de complexe omgevingsvisie. Ook samen met Provincie Limburg behaalde Exitable mooie resultaten: meer dan 3x het vooropgezette doel! 

Om die successen ook voor andere organisaties in te zetten, is Exitable nu druk bezig met een burgerparticipatie tool. Zo kunnen we in de toekomst nog sneller, meer en betere input vergaren. Interesse?

Schrijf je hieronder in voor de burgerparticipatie-update!

Excited?

Ons eerste gesprek is sowieso vrijblijvend - en we garanderen dat je op z’n minst met flink wat inspiratie op zak wegloopt. Zin in koffie?